Dátum: 2024. június 22. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: Aktuális programok

Jó hír

 Az evangélium

Az "evangélium" görög eredetű szó, és azt jelenti: jó hír, örömhír.

Jézus Krisztus evangéliuma Jézus Krisztustól származik, és Jézus Krisztusról szól, mert Ő maga testesítette meg Isten üzenetét.

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige ... Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött ... Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott."

(János evangéliuma 1. rész 1.,3.,14. vers)

 Mi az üzenet lényege?

Pál apostol így emlékeztette a korinthusi gyülekezetet az evangéliumra:

"Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelmébõl vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár õk: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.

(Korintusiakhoz írt I. levél 15. rész 1-11.vers)

 Kinek szól ez a jó hír?

Annak, aki tudja, hogy a Szent Isten előtt sem most, sem az ítélet napján nem tud elszámolni a tetteivel, a szavaival és a gondolataival, tehát mindenkinek.

Hiába próbálunk az emberek elõtt vallásosnak, erkölcsösnek, tisztalelkűnek tűnni, Jézus szerint a gonoszságok mind belülről jönnek, s ezek teszik tisztátalanná az embert.
(Márk 7:23)


Pál apostol pedig így írt a hívőknek: halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek. (Efézusi levél 2. rész 1. vers)

Aki rájön, hogy szellemileg "halott", és hogy ott legbelül valójában több a szennyes, mint a tiszta, annak valóban jó hír, hogy van lehetõség a teljes belső tisztulásra, a szellemi megelevenedésre, és hogy nem vár rá többé Isten ítélõ haragja!

János apostol írja: "ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

(János I. levele 1. rész 9. vers)

 

 Mi bizonyítja a hitelességét?

Jézus szerint a Szentlélek az, aki leleplezi a világ elõtt, hogy mi a bûn, mi az igazság, és mi az ítélet (János 16:8). Csak Isten Lelke győzhet meg minket arról, hogy bûnösök vagyunk, és hogy büntetést érdemlünk, de arról is, hogy Isten mindennek ellenére úgy szeret minket, hogy mivel Krisztus helyettünk már bûnhõdött, Isten megbocsát nekünk!

Isten ugyanis nem azért küldte el a Fiút [Jézust] a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz õbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van … Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

(János evangéliuma 3. rész 17. vers - 18. rész 36. vers)

Ha bizonyosságot akarunk arról, hogy van-e Isten, hogy milyen Õ és mit gondol rólunk, és hogy ez itt és most mit jelent a számunkra, akkor forduljunk magához Istenhez!

 Kedves Látogatónk!

Őszintén mondd el Istennek milyen kérdések vannak benned, és kérd meg Őt, ha tényleg létezik, győzzön meg téged erről! Megnyugodhatsz, Isten nálad is be fog mutatkozni.

Neked tehát nincs más feladatod, mint érdeklődéssel olvasni a Biblia újszövetségi részét és keresni olyan embereket, akik már megtapasztalták Isten szeretetét.

 

 

 

 

 

 

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set